عضویت تجاری همدیگه (یک‌سال)

معرفی و ویژگی‌های عضویت تجاری همدیگه

مشاوره حضوری-غیرحضوری
نظارت مستقیم وکیل
عقد قرارداد با کارشناس
حضور کارشناس ویژه همدیگه

قیمت مصرف‌کننده
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال